Moderaterna på andra språk

För att läsa om Moderaterna på andra språk, klicka här för att komma till moderat.se och välja det språk som du vill använda dig av.

Handledning för personvalskampanj

Ett parti är dess medlemmar. Det är tillsammans som vi gör Sverige till ett bättre, rättvisare och friare land och det är tillsammans som vi ska vinna valet 2014 och återigen skapa en valframgång för Moderaterna. Och ju fler kandidater med varierande bakgrund vi har, desto fler infallsvinklar och desto rikare politisk debatt.

Nedan har vi satt samman en handbok över personvalskampanjen där vi beskriver personvalets olika delar och ger tips om hur hur en personvalskampanj kan drivas. Som bilaga ligger även vår policy för personvalskampanjen med. Se bifogad PDF ”Handledning personvalskampanj”.